ĀRA IZGLĪTĪBA

Ar Āra izglītību Pogā saprotam ne tikai došanos mežā vai mācīšanos dabā. Mums Āra izglītība nozīmē doties ārpus Pogas uz dažādām interesantām vietām – uz muzejiem, bibliotēku, uz izstādēm, sporta centriem, kino, uz Vecrīgu un, protams, arī uz mežu. 

Dodoties laukā, ir iespēja reizē gan apgūt noteikumus uz ielas, gan iegūt pieredzi, braucot ar sabiedrisko transportu, gan tuvāk iepazīt draugus un skolotājus – mēs taču mēdzam uzvesties citādi ārpus ikdienā ierastās vides! Tā ir iespēja apgūt sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, un vienkārši lieliska izdevība kopā būt – bērnu iemīļotākā sadaļa ekskursijās un pārgājienos parasti ir līdzpaņemtais pikniks. 😊 

Īpaši mīļas Pogā ir Meža ekspedīcijas. Tām parasti ir kāds mācību mērķis, un mežā tiek pavadīts viss rīta cēliens. Kad mācību uzdevumi paveikti – putnu balsis sadzirdētas, koku lapas atrastas un salīmētas bērnu darba lapās, sēnes sameklētas un atpazītas, svarīga Meža dienas daļa ir brīvā spēle – mājas krūmājā, rūķu alas ar vairākām istabām pie koku saknēm, sprunguļu kumeļi un lapu kroņu princeses izdzīvo bērnību, līdz laiks doties atpakaļ uz Pogu.

Ārpus Pogas dodas bērni sākot no 3,5 – 4 gadu vecuma. 

Lielākie bērni – 5 -6 gadnieki – dodas ārpus Pogas vismaz 2  reizes mēnesī.